Bildiri

Bildiri

BİLDİRİ…
Bulgaristan Devleti tarafından ülkelerinden kovulan bir grup Türk kökenli
Bulgaristan vatandaşının Dünya kamuoyuna bildirisi…
Yakın tarihimizde ki Gorbaçov’un başlattığı “Yeniden yapılanma ve Açıklık” (PerestroykaGlastnost) hareketinden Bulgar makamları sanki bihaberler ve sorulan birçok soru da cevapsız kalıyor. Yeniden yapılanma ve Açıklık için konuşuluyor ama İnsanlara karşı yapılan muamele, tutumlar çok farklı. Bulgaristan’da yürütülen hiçbir demokratik yürüyüşler, kampanyalar tanınmıyor: Biz, Sn. İliya Minev’in başını çektiği “İnsan hakları örgütü”, “Podkrepa” Sendikası Başkanı Dr. Konstantin Trençev, Mustafa Ömer, Sabri İskender ve Ali Ormanliev tarafından kurulan “İnsan hakları demokratik ligi”, Papaz Sıbev ve Viena 89 örgütü başkanı Avni Veliev önderliğinde tüm medeni dünyaya sesleniyoruz…
Nedim Gencev gibi Bulgar Totaliter komünist devlet istihbaratı adına 15 yıldan fazla ajanlık yapmış biri Bulgaristan da ki Türk Müslüman halkını temsil edemez ve bu karanlık zatın en ufak bir dini bilgisi olmadığını beyan ediyoruz.
Tüm Dünya kamuoyuna apaçık sesleniyoruz: Lütfen bizi bu haklı davamızda destekleyin, Bizi bu haklı davamızda devamlı destekleyen ve yanımızda olan Bulgaristan İnsan Hakları savunucuları, Bulgaristan halk şairi Petır Manolov, Eduar Genov, Papaz Blagoy Topuzliev, Stefan Tabakov, Petır Boyaciev, Dimitır Gençev ve yüzlerce Bulgara teşekkür ediyoruz. Biz Bulgaristan basın ajanslarından hiçbir zaman Bulgaristan da olanlarla ilgili doğru düzgün bilgi alamadık, bize verilen bilgiler her daim asimetrik ve yanıltıcı bilgilerdi, bu yanıltıcı bilgilerin tek amacı vardı oda Bulgaristan da olup bitenler hakkında dünya kamuoyunu yanıltmak ve aldatmaktı.
Bu bağlamda biz BBC radyosunda Deutsche Welle radyosunda ve Avrupa’nın sesi radyosunda çalışan arkadaşlarımıza müteşekkiriz, nedeni bu arkadaşlarımızın olayları zamanında ve saptırmadan, objektif olarak Bulgaristan’daki Türk Müslümanların başlarına gelen trajediyi saptırmadan Dünya kamuoyuna aktarmalarıdır.
Bu bildiriyi imza altına alanlar olarak şunu beyan ediyoruz: Hiçbir zaman Bulgaristan halkından nefret etmedik edemeyiz. Bulgar halkı ve diğer etnisiteler gibi yıllarca kızıl komünist çizmenin altında beraber ezildik. Biz asırlar boyunca bu topraklarda birlik beraberlik içerisinde yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz.
Mustafa Kemal Atatürk’ün hümanist sözleri her daim yolumuzu aydınlatmış, dava prensiplerimize ilham vermiştir. Bulgaristan’ı sevmeyen Türkiye’yi de sevmez.
Bu Bildiriyi imzalayanlar:
Nuri Durgudov (Turgut Adalı) – Siyasi Mahkûm.
Avni Aliev Veliev – “Viyana 89” derneği Başkanı.
Zeyneb İbrahimova – “Bağımsız İnsan hakları derneği”
kurucusu.
Mümün Akkaş – “Bağımsız İnsan hakları derneği” üyesi.
Mustafa Ömer – “İnsan hakları demokratik ligi” Kurucusu.
Sabri İskender – “İnsan hakları demokratik ligi” Kurucusu.
Ali Ormanliev – “İnsan hakları demokratik ligi” Kurucusu.
Şükrü Aliev – Siyasi Mahkûm.
Ömer Mustafa Kaçanciev – “İnsan hakları demokratik ligi”.
Hüsmen İsmailov Emrulov – “Viyana 89” derneği sekreteri.
Mümün Mustafov Hasanov – “Viyana 89” derneği üyesi.
Burhaneddin Faikov – “İnsan hakları demokratik ligi”.