Bilgi Notu

Bilgi Notu

BİLGİ NOTU
Balkanlarda en çok nüfusumuz Bulgaristan’dadır. Türkiye’de çifte vatandaş olarak 640 bin Bulgaristan seçmeni bulunmasına rağmen siyaseten başarılı olamadığımız sorgulanmalıdır. Avrupa yolunda önümüzde ki tek fiziki engel olan Bulgaristan’da bizi göz takibine alacak bir iktidar ortağı, bir siyasal yapılanma bulunmadığı bir gerçektir. Bu güne kadar önümüzde hazır bulduklarımızla aldığımız mesafe var mıdır? Balkan Politikalarımızda uğradığımız düş kaybı ortadadır.
Bulgaristan’da ki nüfus gücümüzü ve nüfuz alanımızı gayet iyi bilen eski komünist dönmeler son 5 seçim bizi manipüle ederek etkisiz hale getirmektedirler.
DPS, Ataka, Lacivertler, Çar’ın Partisi hepsi eskinin Drjavna Sigornos (DS) şimdinin, DANSK denilen karanlık işler örgütünün ürünleridir.
DPS Sözde Türk Partisidir. Gerçek kurucularının bir gecede tutuklanıp Türkiye’ye sürgün edilmesi ve bir yerlerde hazırlanan Sahte Kahraman Ahmet Demir Doğan ile başlayıp Kasım Dal ve Lütfi Mestan ile devam ettirilen Balkan Politikamızın manipülasyon süreci iyi okunursa bize lazım olan sözümüzden çıkmayacak bir Bulgar yapılanması olduğu gerçeğinden hareketle;
1989 göç yılında bilgisiz ve istihbaratsız yakalandığımız çaresizlik günlerimizde bizimkilerle siyasi tutuklu olarak hapislerde yatıp sürgüne gönderilen Bulgar Demokratlarınca Fransa’da devlet destekli kurulan DİALOGUE; Dünya Bulgar Diasporası Vakfı marifetiyle Bulgar Hapishanelerinde ki Türk mahkumlarımızın salıverilmesini ve Paris üzerinden ülkemize intikalleri sağlanmıştır.
Medya’nın bir Belene tutturması ile adi ve katalog suçlar maalesef siyasi suçlarla mahpuslarda Türklüğün ceremesini çekenleri perdelemiş gölgede kalmalarını ve unutulmalarını sağlamıştır.
Dialogue 1991’de Bulgaristan’ın Demokrasiye geçtiği inancıyla faaliyetlerine ara vermiştir.
Ancak görüldü ki, onlarda gördüler ki;
Bulgaristan’da hala eskinin Jivkovist Politikası geçerlidir ve onlar iş başındadır.
Son Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimi bunun açık ifadesidir.
Fransa merkezli AB Parlamentosu’nun tanıdığı Bulgar Diaspora Vakfı Dialog Türkiye’de mukim Bulgaristan vatandaşlarının da katılımıyla daha da güçlenerek aktif olarak Bulgar siyasetine yön verecek yapılanmaya girerek, faaliyetlerine başlamıştır.
Bulgaristan’a yöneten bir Demokrasi ve Demokrat Parti yönetimleri gelene kadar mücadelesini sürdürme kararlılığındadır.