Bulgarın Akıl Yolu

Bulgarın Akıl Yolu

BULGARLARIN AKIL YOLU
Jivkov sonrası kısa bir dönem demokrat Avrupa yanlısı partilerce yönetilen Bulgaristan’da; Türklerin vatandaşlık ve özlük hakları Türkiye’nin de desteğiyle kazanılmıştır. Bulgaristan’da ki Jivkovistler bu 640 bin kişinin bu gün Avrupa vatandaşı olmasından ve Bulgar Kimliği ve Pasaportu alarak seçmen olmasından büyük rahatsızlık duyduklarını artık gizleyememektedirler.
Kazanılan bu siyasi haklar bu gün elimizden alınmak istenmektedir. Jivkov’dan sonra 50 yıl daha Bulgaristan idaresinde hükümran olmak isteyen DS (Drjavna Sigornos) zihniyeti Türkiye’den ve Türk seçmenden korktuğu için devamlı proje ve program geliştirmektedir. Camiler onarılırken bakıyorsunuz Türk okulları kapatılmaktadır. Sözde Türk Partisi hep koalisyon ortağı yapılarak AB komiserleri aldatılmakta olup, Azınlık haklarına çok saygılıymış gibi bir algı operasyonu yapılmaktadır.
Türklerin yaşadığı bölgeler ve belediyeler ekonomik olarak izole edilmiştir. Asimilasyon bir şekilde devam etmektedir.
Yaşam kalitesi, altyapı hizmetler, milli gelirden aldığı pay parametrelerinde; AB raporlarına girmiş Avrupa’ya standart olarak yakışmıyor denilen 18 belediyenin tamamı Türk köyleridir.
Ekonomik olarak bunaltılıp göçe zorlanan insanlarımız çoktur.
Şimdi istenen yıldırmak, engellemek, zorlaştırmak marifetiyle seçimlere katılımı azaltmak.
Bunun için sandık sayısını 175’den 35’e düşürdüler?
Edirne’de seçime giden otobüslere çirkin saldırılarda bulundular?
Seçim öncesi Türkiye’ye gelip, dönenlere saçma da olsa caydırıcı olarak, haksız zenginleşme davaları açtılar, polis takibatı başlattılar?
Tüm bunlar demokratik bir AB ülkesinde cereyan etmektedir.
Kafalarının arka planı seçimlere katılmayan kişilerin pasaportlarını ve vatandaşlıklarını düşürmektir. En azından seçmen haklarını ellerinden almaktır. (Ahmet Doğan’ın son resmi misyonu budur)
Onlar bu planını adım adım işletmektedirler.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Bulgaristan’da yaşayan ve Türkiye ekonomisinden beslenen çifte vatandaşlarının haklarıyla ilgilendiğinde Bulgar Bürokrasisi cayırtı çıkarmakta ve AB Parlamentosuna şikâyete koşmaktadır.
Türk Parlamentosu dostluk grubu başkanının diplomatik dokunulmazlığını dahi hiçe sayarak akıl dışı uygulamalar üretmektedirler.
Bulgaristan’a demokrasi gelmelidir,
Jivkovist adamlar siyasetten ve idareden temizlenmelidir,
Bulgaristan; Banditleri ve mafyalarıyla anılmayı hak etmiyor, diyorsanız,
Vatandaşlık ve seçmen haklarınızı korumak için kararlıysanız,
Bulgaristan Diasporası ile yürüyerek safınızı belli ediniz.
 
İNSAN HAKLARININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BÜNYESİNDE KORUNMASI;
Birleşmiş Milletler Şartı, insan haklarının evrensel düzeyde korunmasına ilişkin hükümler içeren en temel anlaşmadır. Şart’ın 1(3) maddesinde, Örgüt’ün amaçlarından biri “… ırk, cinsiyet, dil ya da din bakımından her hangi bir ayırım yapmaksızın temel özgürlükler ve insan haklarına saygının geliştirilmesi ve cesaretlendirilmesi için uluslararası işbirliği…” olarak belirlenmiştir. Ayrıca Şart’ın 55. ve 56. maddelerinde insan haklarının korunmasına ilişkin genel ve amir hükümler vardır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bu şartlar üzerinden hukuki varlığını devam ettirmektedir.
Diasporia Bulgarie etnik ve dinsel aidiyetlerine bakmadan tüm Bulgaristan vatandaşlarının haklarının takipçisi olacaktır.