Biz Kimiz

Biz Kimiz

DİASPORA BULGARİE
Jivkov canisi ve yandaşları o günün yoldaşları bu günün Lacivertleri ve Bulgar gizli servisi uzantılı siyasi partileri, artık açıkça ortaya dökülen kirlerle, Bulgar Parlamentosunun en az yarısı, Jivkov’un döneminde önemli rollerde bulunmuş ve kendilerini gizlemeyi başarmış Komünist dönemin zulüm işleyen Jivkovist memurlarıdır.
Dialoge Dünya Bulgarları Diasporası Vakfı 1989 yılında siyasi hapislikleri son bulup entrikalarla ülke dışına çıkarılan Peter Boyadjiev ve arkadaşları tarafından günün Fransız halkın desteğiyle kurulmuş Humaniterian bir vakıftır.
Kuruluşuyla birçok fikir ve siyaset adamının hapislerden kurtularak hürriyetine kavuşmasına ve Avrupa da yeni bir hayata başlamasına hizmet etmiştir. 1991 Yılında Bulgaristan’a Demokrasi ve Demokrat eksenli Partiler geldiği kanısıyla faaliyetlerine ara vermiştir. 2017 Görüyoruz ki Bulgaristan’a gelen bir Demokrasi yoktur, aksine Jivkovist politikacılar ve siyasetleri hüküm sürmektedir.
1989’dan günümüze Demokrasi adına hiçbir ilerlemenin olmadığı Bulgaristan’da bin bir entrika ile engellenen, perdelenen demokrasi için, halkın bu zulüm idaresi uygulayan Jivkovistlerden kurtulması için 1991’de aktivitesine ara verdiğimiz “Dialogue” çeşitli sebeplerle Bulgaristan dışında yaşamaya mecbur bırakılmış Bulgaristan vatandaşlarımızı tek gaye ve tek Bayrak altında toplamayı ve Demokrat Bulgaristan için birlik oluşturmayı gaye edinmiştir.
Yıllarca siyasi olarak haksız bir şekilde hapislerde süründük, yüz binlerce insanımız Avrupa’ya, Türkiye’ye sürüldü tehcir edildi ve gördük ki Bulgaristan’a Demokrasi gelmedi, biz müdahale etmezsek de gelmeyecek. Nato üyesi Bulgaristan’da eski Jivkovist bir gizli servis ajanı Savunma Bakanı oluyor. Nato’nun tüm sırları tehlike altındadır.
AB içerisinde bulunduğu 10 yılda halkın refahı artacağına Jivkovistlerin ve her dönem iktidar ortağı olan Mafya’nın, Banditlerin servetleri artmıştır Dialogue Avrupa Birliği içerisinde Konvansiyonun tanıdığı bir Diaspora Vakfıdır.
Bulgaristan Diasporası olan Bulgar vatandaşlarının çoğunluğu da Türkiye’de yaşamaktadır. Bulgaristan vatandaşı ve seçmeni olan bu insanlara yapılan ve takınılan tavır hangi insan hakları lügatinde yazmaktadır. İnsanlarımıza adeta Rey kullanma işkencesi yaptırılmıştır. Önceleri kurulan 170 sandığın 35’e düşürülmesi ardındaki gerçek nedir? Kapıkule’de sergilenen, en kutsal vatandaşlık vazifesi olan Rey’ini kullanmak için giden Türkiye’de ki Bulgar vatandaşlarına zorluk çıkartmak ve protesto tiyatrosu hazırlamak hangi tip demokrasilerde bulunur.
Bulgaristan’a seçilen Cumhurbaşkanı da eski asker ve Jivkovisttir. Pan Slavizm’in Bulgaristan’da ki önemli adamlarından birisidir. Türkiye’nin Pan Slavizm’ce Batı’dan Kuşatılması Politikaları belli ki AB’nin de işine gelmektedir Biz 1989’da Türklerin kahramanca dik durması sayesinde hapislerden, Jivkov ve yandaşı Komünistlerden kurtulduk. Şimdi Türklerle birlikte ikinci adımı atma zamanı geldi. Bu mezalim de birlikte hapis yattığımız Seyfi Hacı Ali ve Ramazan ve İbrahim Kurucu kardeşlerimle ikinci bir hamlenin başlangıcındayız,
Sizleri de bu kutlu yolculukta aramızda görmek dileğiyle.
Peter BOYADJİEV
Ramazan KURUCU
Seyfi Hacı Ali
İbrahim KURUCU